Comunicat de presa 29.07.2015

Mareste caracterele

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, a organizat o întâlnire pe tema prevenirii și combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în 24 aprilie, la sediul Clubului Seniroilor din Calea Plevnei nr. 234, Sector 6, Bucureşti Primăriei Sectorului 5 din Bld. Regina Elisabeta nr. 29- 3, București.

Citește mai departe...

Anunt! Prevenirea si combaterea stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati

Mareste caracterele

Anunț pentru înscrierea la sesiunea de informare și dezbatere
Prevenirea și combaterea stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, derulează proiectul „O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂȚII PRIN CALIFICARE PE PIAȚA MUNCII”.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii gradului de integrare pe piața muncii. Proiectul se adresează persoanelor cu dizabilităţi, dar și personalului din administrația publică din regiunea Bucureşti-Ilfov. 

Citește mai departe...

Anunt Curs gratuit de brutar pentru persoane cu dizabilitati

Mareste caracterele

DGAPSC Sector 6 si CRFPS PRO VOCATIE va demara in data de 10.07.2015 cursul de brutar.
Actele necesare pentru înscriere sunt:
• Copie după buletin
• Copie după certificatul de handicap
• Copie după certificatul de naștere
• Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul)
• Copie după ultimul act de studiu. (minim clasele primare)

Citește mai departe...

Comunicat de Presa 20.03.2015

Mareste caracterele

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, anunță organizarea unei întâlniri pe tema prevenirii și combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în 23 martie 2015, ora 10.00 la sediul DGASPC Sector 1, Bucuresti.

Citește mai departe...

Bilantul implementarii proiectului Octombrie-Decembrie 2014

Mareste caracterele

În perioada raportată, echipa de management a proiectului din cadrul DGASPC sector 6 a asigurat elaborarea rapoartelor si a altor documente specifice proiectului. Managerul de proiect s-a întâlnit cu echipa de proiect la sediul partenerului pentru a analiza stadiul implementării proiectului. Astfel, au fost organizate trei ședințe/ reuniuni generale de lucru  în datele de: 1.09.2014 01.10.2014 și 03.11.2014.  Au fost discutate aspecte legate de: eficientizarea comunicării cu OIRPOSDRU- BI pentru asigurarea unei implementări eficiente a proiectului; comunicarea și informarea partenerului cu privire la selectarea grupului tinta, proceduri; elaborarea notificarii 3 și 4; monitorizarea proiectului; elaborarea livrabilelor si a actelor aditionale; achizițiile publice; comunicarea in cadrul proiectului; derularea cursurilor de formare profesională ; activitatea de informare, consiliere, selectie grup tinta; completarea dosarului aferent Cererii de rambursare nr. 4 si 5. S-a realizat raportul de audit pentru CR 5 și s-a transmis spre auditare prezentul raport.

Citește mai departe...

Comunicat de Presa 17.10.2014

Mareste caracterele

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, anunță organizarea unei întâlniri pe tema prevenirii și combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în data de 20 octombrie 2014, ora 10.00 la sediul Complexul de servicii sociale OMINIS din strada Turnu Magurele nr.17A, Sect.4 Bucuresti.

Citește mai departe...

COMUNICAT DE PRESA 22.09.2014

Mareste caracterele

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, anunță organizareaunei întâlniri pe tema prevenirii și combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în data de 22 septembrie 2014, ora 10.00 la sediulComplexul de servicii sociale OMINIS dinstradaTurnuMagurele nr.17A, Sect.4 Bucuresti.

Citește mai departe...

Comunicat de presa 28 August

Mareste caracterele

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociatia Centrul pentru Resurse si Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAtIE, anunta organizareaunei întâlniri pe tema prevenirii si combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati în data de 29 august 2014, ora 12.00 la sediulDGASPC sector 2 dinSoseauaPantelimon nr. 301, Corp C.
Incadrulîntâlnirii, 30 de participanti vor fi informatidesprestareaactualasidiscriminareapersoanelorcu dizabilitati, înspecial la locul de munca. Vor fi prezentate filme tematice, studii de caz, practici internationale si se vor constitui grupuri de lucru pentru dezbaterea si elaborarea unui set de masuri pentru un ghid de bune practici privind relatia cu persoanele cu dizabilitati la locul de munca. Dincolo de aspectele legate de informare, întâlnirea vizeaza consolidarea atitudinii de deschidere si toleranta fata de persoanelecu dizabilitati.

Citește mai departe...

Comunicat de presa 27.06.2014

Mareste caracterele

27.06.2014
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, anunță organizareaunei întâlniri pe tema prevenirii și combaterii stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în data de 27 iunie 2014, ora 9.30 la sediulCSS FloareRoșiedincadrul DGASPC Sector 6.

Citește mai departe...

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...