7 proiecte sociale au primit încă 3 ani de finanţare pentru a creşte şansele de reintegrare socio-profesională a categoriilor vulnerabile

Mareste caracterele

În luna februarie, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat sustenabilitatea pentru o perioadă de trei ani a unui număr de şapte proiecte implementate de către Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în parteneriat cu diferiţi actori sociali.

“Continuarea măsurilor de integrare socio-profesională a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile nu e o favoare pentru acestea, ci un avantaj pentru întreaga comunitate. Pentru fiecare persoană pregătită de noi cresc şansele de a găsi un loc de muncă. Programele noastre sunt un instrument important în procesul de combatere a marginalizării sociale, proces cu efecte benefice pentru întreaga comunitate din Sectorul 6”, a precizat primarul Rareş Mănescu.

Proiectele au calificat la nivelul regiunii Bucureşti – Ilfov, 1.688 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

Prin intermediul celor şapte proiecte derulate de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6 în ultimii trei ani s-au desfăşurat cursuri de calificare în meseriile: lucrător în comerţ, legător manual, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator, brutar, operator date, frizer, manichiură-pedichiură, technician maseur, confecţioner asamblor articole textile, peisagist, mercantizor.

 • 320 persoane - operator introducere, validare şi prelucrare date
 • 34 persoane – brutar
 • 356 persoane – lucrător în comerţ
 • 101 persoane – florar-decorator
 • 111 persoane – legător manual
 • 12 persoane – peisagist
 • 14 persoane – mercantizor
 • 460 persoane – îngrijitor bătrâni la domiciliu
 • 78 persoane – confecţioner asamblor articole textile 
 • 26 persoane – tehnician maseur
 • 96 persoane – manichiură-pedichiură
 • 80 persoane – frizer

Dintre aceste persoane s-au integrat pe piaţa muncii cu precădere cei care au urmat cursuri de brutar, florar-decorator şi lucrător în comerţ.

Prin procesul de sustenabilitate se continuă activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor, iar în scurt timp vor fi iniţiate numeroase cursuri gratuite de formare profesională pentru categoriile vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, victime ale violenţei în familie, tineri peste 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie al statului, persoane aflate în detenţie, femei, categorii specificate în cele şapte proiecte. Printre măsurile oferite persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile se numără: consiliere psihologică, juridică, oferirea de servicii de îngrijire a copiilor, astfel încât părinţii să-şi poată desfăşura activitatea profesională, hrană, servicii de transport, evaluare vocaţională, etc.

Persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, interesate să urmeze cursuri de calificare, sunt rugate să ne contacteze la adresa de mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., la sediul Direcţiei Protecţie Socială din strada Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, precum şi la numărul de telefon : 0730.649.539 - persoană de contact Oana Porfir.

Proiectele pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 6 le va continua sunt:

1. “Şanse egale în comunitatea noastră” - este un proiect care a avut ca obiectiv general stimularea integrării pe piaţa muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile, proiectul a avut un impact semnificativ la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov. Au fost  implicaţi specialiştii din domeniu, dar şi angajatorii în acţiuni concrete de integrare pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, care au oferit şanse reale de reintegrare socio-profesională beneficiarilor săi direcţi, cu precădere persoanelor cu dizabilităţi sau de etnie romă.

2. „O altă perspectivă asupra dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii – în acest  proiect grupul ţintă a fost format din 230 de persoane cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti-Ilfov, care au participat la acţiuni de informare, consiliere şi formare profesională, precum şi 240 de angajaţi care activează în administraţia publică locală, dintre care 28 de persoane au beneficiat de programul de specializare în domeniul consilierii vocaţionale.

3. „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi - obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea şi facilitarea accesului la Servicii Sociale Integrate, psiho-medico-sociale prin consiliere psihologică, psihiatrică, juridică, pentru 450 de persoane, victime ale violenţei în familie, şi 200 persoane cu dizabilităţi. Se doreşte creşterea participării acestora la viaţa economică şi socială, promovarea unui mediu de viaţă sănătos, precum şi sensibilizarea şi conştientizarea societăţii civile, a liderilor de opinie şi a reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale asupra fenomenului violenţei în familie.

4. Europa inclusivă – iniţiative regionale sustenabile – proiectul a avut ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a 1000 de persoane din grupurile vulnerabile: 400 persoane de etnie romă, 250 persoane cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie al statului, 300 persoane aflate în detenţie.

Cursurile au oferit diplome de calificare în următoarele meserii: frizer; tâmplar universal, lucrător în cultura plantelor, lucrător în comerţ, confecţioner-asamblor articole textile; agent de securitate. În acelaşi timp, au fost selectate două cursuri ce pot fi accesibile persoanelor cu dizabilităţi, în mod deosebit, dar nu exclusiv: florar-decorator, operator calculator.

5. EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” - proiect ce a avut ca obiectiv general dezvoltarea unui model unitar, integrat, funcţional şi sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri la nivelul comunităţilor din cele trei regiuni, asigurând promovarea egalităţii de gen.
Grupul ţintă a fost alcătuit din femei care au avut nevoie de calificare/recalificare pentru a fi competitive pe piaţa muncii,  femei care pot contribui la dezvoltarea comunităţii şi la crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea de initiative antreprenoriale şi persoane a căror activitate se reflectă în comunitate prin proiecte şi politici publice.

6. ŞANSA - Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”- proiectul a avut ca obiectiv general facilitarea accesului la informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni: Bucureşti - Ilfov, Sud - Est şi Nord – Est, în vederea combaterii excluziunii sociale şi marginalizării persoanelor vulnerabile.

7. "Respect şi Şanse egale pentru femei" – proiect care şi-a propus integrarea profesională şi integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a 580 de femei şi persoane care aparţin grupurilor vulnerabile, prin programe de formare profesională/calificare, ajutor în iniţierea unei afaceri şi oferirea de servicii de îngrijire a copiilor, astfel încât părinţii acestora să se poată întoarce la locurile de muncă sau să-şi continue activitatea profesională, dorindu-se astfel echilibrarea vieţii profesionale cu cea de familie. S-au desfăşurat cursuri de antreprenoriat şi activităţi de asistenţă pentru femeile care doresc să îşi deschidă propria afacere.

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...