Metodologia de implementare

Mareste caracterele

Implementarea are in vedere actiuni de planificare, executie, monitorizare activitati, in baza graficului Gantt, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfasurare activitati, gestionare tehnico-financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate

 

Metodologia A1 stabilita raspunde obiectivelor si cerintelor grupului tinta. S-a ales o abordare de tip informativ- participantii au acces la informatii dar si abordare de tip formativ care vizeaza stiluri de invatare activa, in baza principiului invatarii prin participare. Calendarul activitatilor de monitorizare cuprinde:rapoarte de activitate lunare ale membrilor echipei, minuta sedintelor trimestriale de monitorizare a stadiului implementarii, rapoarte de tehnico-financiare de implementare activitati, recomandari daca e cazul din partea manager proiect, auditor financiar,dosarele de achizitii pt bunuri, servicii propuse, nivelul de control asigurat prin evaluarea permanenta a riscurilor de manager proiect, si responsabil. financiar. In prima luna de implementare va avea loc o intalnire la sediul solicitantului cu participarea tuturor membrilor echipei solicitant si partener unde se va stabili calendarul intalnirilor viitoare, responsabilii, canale de comunicare, modul de raportare a activitatilor si instrumentele de monitorizare folosite, modalitati de plata/decont. La final se intocmeste minuta semnata de catre toti participantii -intocmirea fiselor de post, contracte care vor fi semnate de fiecare membru al echipei -realizarea de intalniri organizatorice intre echipa solicitant si membrii partenerului care vor fi finalizate cu o minuta semnata de toti membrii participanti -monitorizare manageriala prin intocmirea lunar rapoarte de activitate si lista cu doc justificative care atesta realizarea activitatii -monitorizarea tehnica a implementarii:-elaborare rapoarte de progres tehnic,-arhivare documente generate -monitorizarea financiara presupune intocmire rapoarte financiare si raport de verificare cheltuieli, -monitorizare riscuri care pot apare si luarea de masuri pt a evita periclitarea implementarii -nivelul de control prevazut pt implement. activitatilor este asigurat de manager de proiect si responsabil financiar prin realizarea unor rapoarte financiare de progres –intalniri de analiza trimestriale ale echipei de implementare finalizata cu minuta semnata de toti membrii participanti.arhivare documente

 

A2. Metodologia de achizitii va respecta planul de achizitii stabilit si documentatia impusa de OG34/2006 cu toate completarile ulterioare, si instructiuni emise de AMPOSDRU. Se intocmeste planul de achizitii, dosarele de achizitii. Achizitii consumabile/papetarie,biroticaServicii:editare/tiparire materiale publicitare, servicii audit financiar R: responsabil achizitii, MP.

 

A3Implementarea tine cont de Manual de Identitate Vizuala si contractul incheiat. :Se va identifica furnizorul de servicii pentru editare/tiparire materiale publicitare – organizare la sediul solicitantului lansarea si conferinta de presa, comunicate in presa din regiunea Bucuresti-Ilfov –promovare prin: website, afise in locuri cu vizibilitate maxima, presa locala, conferinta de presa si comunicate in presa

 

A4 Se va stabili strategia campaniei de combatere a marginalizarii prin stabilirea grupului tinta si a profilului acestuia. Metodologia de realizare a campaniei presupune organizarea de intalniri sub forma de sesiuni de informare si dezbatere, prin implicarea activa a participantilor la teme de interes general: persoana cu dizabilitati – drepturi si obligatii ca angajat, prevederi legale, integrarea persoanei cu dizabilitati in colectivul de munca, etc. Accentul se va pune pe dezbatere pentru a se ajunge la solutii comune la problemele identificate. Un alt element de metodologie va consta in valorificarea bunelor practici prin exemple concrete de angajatori/angajati cu dizabilitati.

 

A5 grupul tinta pentru activitatile de informare si consiliere va fi selectat din baza solicitantului, in baza unor invitatii trimise si a analizei de nevoi. Se vor viza persoanele cu dizabilitati apte de munca cu norma partiala sau totala, care nu au participat la programe de calificare sau care au calificari redundante pe piata muncii. Activitatea de informare va fi continuata prin consilierea persoanelor cu dizabilitati, demers de investigare a competentelor, aptitudinilor, traseului de invatare formal, nonformal, informal, interese, dorinte. In baza acestei evaluari, fiecare persoana consiliata va avea elaborat un plan de dezvoltare socio profesional.

 

A7 Implementarea presupune: selectia a 210 persoane care vor beneficia de calificare, in baza profilelor individuale de dezvoltare socio profesionala. Cursurile oferite vor fi stabilite in functie de necesitatea de calificare la nivel de grup, sursa de informatii fiind planurile individuale de dezvoltare. Cursurile de calificare vor fi desfasurate pe perioada a 380 de ore, cumuland stagii practice si teoretice. Partenerul se va autoriza in acest sens, persoanele cu dizabilitati fiind certificati cu diplome recunoscute de Autoritatea Nationala pentru Calificari .

 

A8 include dezvoltarea si evaluarea competentelor pentru 28 de angajati din cadrul administratiei publice locale in domeniul consilierii vocationale – specializare ce va oferi competente de comunicare, ascultare, orientare, sustinere motivationala in raport cu grupurile vulnerabile. In vederea dezvoltarii oprotunitatilor de angajare, se va constitui un grup de lucru cu reprezentanti din comunitatea fortei de munca, comunitatea de invatare, comunitatea socio-culturala pentru ca impreuna sa se identifice cele mai adecvate solutii si trasee de insertie profesionala pentru persoanele cu dizabilitati.

 

 

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...