Managementul proiectului

Mareste caracterele

Solicitantul principal gestioneaza proiectului din punct de vedere tehnic si financiar.

Managerul de proiect stabileste, coordoneaza si antreneaza resursele umane interne si externe, participa la elaborarea strategiei, a metodelor, procedeelor si instrumentelor de lucru, la justificarea argumentata a bugetului si avizarea directiilor componentelor de utilizare a acestuia, la realizarea planurilor de activitate; managerul de proiect este responsabil si vizeaza raportarile periodice si finale; atribuie responsabilitati echipei, coordoneaza activitatile, analizeaza relatia dintre obiective si rezultate, dintre costuri si efecte, are continuu legatura cu experti permanenti si cei pe termen scurt, solicita raportarile dupa fiecare activitate, prezinta periodic stadiul actiunilor, directiilor si rezultatele dobandite cu precizarea elementelor de ameliorare daca este cazul. Are obligatia de a garanta transparenta informatiei si accesul la ea, fixeaza grafice de informare a publicului pe toata durata proiectului. Profilul managerului de proiect: studii superioare finalizate si competente specifice managementului de proiect,minim 5 ani experienta profesionala generala si minum 3 ani experienta profesionala specifica in domeniul gestionarii si/sau implementarii unui proiect. Responsabil financiar-licentiat al unei universitati cu profil economic sau tehnic; Experienta: minim 5 ani experienta profesionala generala,minim3 ani experienta profesionala specifica in domeniul.

Responsabilitati:  Raspunde de corecta utilizare a fondurilor publice:inregistrari contabile,rambursarea costurilor,rapoarte financiare periodice si finale. Expert achizitii publice:studii superioare in domeniul juridic,cunostinte in domeniul achizitiilor publice,drept civil,comercial ,dreptul muncii. ;Experienta: minim 1 an in domeniul juridic ;

Responsabilitati: organizarea activitatilor de achizitii in colaborare directa cu serviciul de specialitate de la nivelul institutiei solicitante si cu respectarea legislatiei specifice, responsabil de raportarile periodice si finale, participare la organizarea intalnirilor si sesiunilor de formare. Expertilor din echipa de management(3), li se adauga expertii pe termen lung si expertii de termen scurt (13 persoane): 1 coordonator activitate partener, licentiat in domeniul social., certificat ANC ca manager proiect, experienta in formarea adultilor de cel putin 5ani, …

Responsabilitati: coordonarea si monitorizarea activitatilor de formare pentru grupul tinta, planificarea sesiunilor de formare, alocarea resurselor umane si materiale, coordonarea activitatilor de autorizare a furnizorului de formare pentru cursurile de calificare, suport in actiunile logistice si de organizare a cursurilor, stabilirea parteneriatelor pentru derularea stagiilor practice ,responsabil pentru planificarea si derularea actiunilor de evaluare initiala, intermediara si finala a cursurilor, raporare. 1 expert informare, diploma universitara, experienta in activitati de comunicare/public relation/organizarea de evenimente;

Responsabilitati: elaborarea stategiei de informare si promovare a proiectului si a serviciilor oferite persoanelor cu dizabilitati; coordonarea materialelor de informare si publicitate, organizarea conferintelor de presa; studii de asistenta sociala si/ sau, sociologie si sau comunicare 1 expert de comunicare si PR diploma universitara, experienta in activitati de comunicare/public relation/organizarea de evenimente; studii de sociologies i sau comunicare Responsabilitati: pregateste strategia campaniei de combatere a discriminarii, organizeaza intalnirile de dezbatere 3 consilieri vocationali, diploma universitara, experienta in oferirea de asistenta, consiliere profesionala

Responsabilitati: realizarea sedintelor de consiliere individuala pentru persoanele cu dizabilitati din grupul tinta, evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati, elaborarea planurilor individuale de insertie a grupului tinta 4 formatori, absolventi de studii superioare; certificati ANC ca si formatori, cu minim 3 ani vechime,din care minim1 an in proiecte nationale si/sau europene.

Responsabilitati: participarea la procesului de autorizare a furnizorului de formare petnru cursurile de calificare, organizarea si derularea sesiunilor de formare, participare la evaluarea initiala, intermediara si finala a cursurilor Achizitiile consumabilelor necesare derularii proiectului se vor realiza pe toata perioada de implementare a proiectului an. Auditul proiectului se va realiza pe intreaga perioada de implementare a proiectului,iar rapoartele de audit in acelasi timp cu realizarea evaluarilor intermediare, rapoartelor de monitorizare/inregistrare progres si a cererilor de rambursare. Activitatile orizontale privind implementarea proiectului: coordonarea generala a proiectului, informarea si publicitatea, managementul financiar adecvat implementarii vor fi realizate pe toata perioada derularii prin intermediul personalului calificat si desemnat cu aceste responsabilitati.Vor fi sucontractate: auditul,realizarea/tiparirea materialelor informative(500 pliante,50 afise, 300 de pixuri 4bannere, 300 mape .

 

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...