Justificarea necesitatii implementarii proiectului

Mareste caracterele

Proiectul propus se adreseaza persoanelor cu dizabilitati, justificarea selectarii grupului tinta avand la baza in primul rand datele statistice. Din totalul de 689,156 de persoane cu handicap din România, instituţionalizate sau neinstituţionalizate, conform datelor MMSSF din iunie 2012, 97% se afla în îngrijirea familiilor şi doar 3% sunt încadrate în muncă. Un procent de 2,49 % din totalul persoanelor cu handicap din România (17.275) se află în instituţiile rezidenţiale publice, coordonate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, restul fiind în îngrijirea familiilor sau trăind independent. Ponderea persoanelor cu handicap din populaţia României este de 2,93%, faţă de 2,63% la sfârşitul anului 2007. În comparaţie, ponderea medie la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană este de 10%. În funcţie de gradul de handicap, cele mai multe persoane se încadreaza la categoria de handicap accentuat (334.045). Numărul de instituţii publice rezidenţiale este de 297, la care se adaugă 52 de instituţii nerezidenţiale (de zi). Astfel, la data de 30 iunie 2012, erau înregistrate în evidenţele serviciilor publice de asistenţă socială, 689156 persoane adulte cu handicap, din care 17.217 sunt persoane adulte cu handicap, instituţionalizate. Din cele 17.217 persoane adulte cu handicap instituţionalizate, 16.227 persoane se află în 350 de servicii sociale de tip rezidenţial( publice şi private), în 41 de judeţe. În municipiul Bucureşti, în luna iunie 2012 au fost înregistrate 65.475 persoane adulte cu handicap, din care 864 sunt instituţionalizate în 23 servicii sociale de tip rezidenţial aferente unui număr de 4 sectoare. După clasificarea DGPG iunie 2012, numărul persoanelor cu handicap din Bucureşti este 57739, adică 8,38% din totalul populaţiei cu handicap din Romania ocupand locul 1 (rang 1). In aria de activitate adminstrata de solicitant, situaţia persoanelor adulte cu handicap se prezintă astfel: un număr de 9225 de persoane adulte cu handicap - somatic, fizic, auditiv, vizual şi mental - ar putea beneficia de servicii sociale adecvate nevoilor determinate de tipul de handicap identificat şi certificat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a sectorului. Un alt considerent pentru constructia acestui proiect se regaseste in profilul persoanelor cu dizabilitati. Persoanele adulte care se confruntă cu probleme asociate dizabilitatii, nemaiputându-şi îndeplini activităţile cotidiene obişnuite ajung într-o stare de dependenţă, marginalizare, îsi pierd autonomia şi au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecinţe multiple şi complexe : • În plan economic: veniturile persoanelor adulte cu dizabilitati sunt uneori inexistente şi /sau foarte mici. Proiectul prevede atat un stimulent financiar cat si oferirea de servicii de informare, consiliere, formare, calificare in vederea reluarii capacităţii de muncă şi desfăşurarea de activităţi cu caracter organizat. • În plan social: dificultăţile de comunicare şi/sau cele din cadrul relaţiilor interumane cresc gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu dizabilitati. Activitatea de consiliere prevazuta in proiect va avea scop evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati si in baza acestor date, formarea va viza calificari adecvate, inclusiv competente de comunicre si lucru in echipa. Integrarea persoanelor cu dizabilitati in grupe de invatare va conduce de asemenea la crearea unui mediu de dezvoltare sociala. • În plan familial: adeseori familiile şi aparţinătorii se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire care să corespundă necesitaţilor lor. Campania de informare si constientizare organizata in cadrul proiectului si activitatea de consiliere vor contribui la imbunatatirea relatiilor dintre persoane cu dizabilitati si familia prin actiuni directionate. Sintetizand, obiectivele proiectului raspund acestor nevoi prin: - elaborarea unui program articulat de masuri integrate de informare-consiliere-mediere, implementarea programelor de calificare, dezvoltarea competentelor specialistilor cu rol de integrare cu scopul prevenirii excluziunii sociale; - acordarea de burse persoanelor cu dizabilitati aflate in situatii dificile; - dezvoltarea de instrumente /materiale didactice/studii/cercetari inovatoare; - consiliere pentru persoanele cu dizabilitati; -realizarea de programe de formare continua pentru specialisti.

 

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...