Grup tinta

Mareste caracterele

ID

Grup ţintă

Valoare

3

Alte grupuri vulnerabile

0

4

Angajaţi

0

21

Delincvenţi juvenili

0

31

Familii cu peste 2 copii

0

32

Familii monoparentale

0

33

Femei

100

37

Imigranţi

0

41

Manageri

0

58

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.)

0

59

Persoane afectate de boli ocupaţionale

0

60

Persoane aflate anterior în detenţie

0

61

Persoane aflate în detenţie

0

66

Persoane care solicită azil

0

68

Persoane cu dizabilităţi

130

69

Persoane de etnie roma

0

70

Persoane dependente de alcool

0

71

Persoane dependente de droguri

0

72

Persoane fără adăpost

0

74

Persoane foste dependente de droguri

0

78

Personal al administraţiei publice locale

0

86

Personal al Centrelor de Incluziune Socială

0

94

Personal al organizaţiilor societăţii civile

0

99

Personal angajat în instituţiile publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare

0

121

Refugiaţi

0

131

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

0

133

Victime ale traficului de persoane

0

134

Victime ale violenţei în familie

0

135

Voluntari

0

162

Familii care au mai mult de 2 copii

0

184

Angajati ai administraţiei publice locale

28

185

Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile

0