Mareste caracterele

Activitatea (*)

Durată

Organizaţia care implementează proiectul (*)

1

A1. Managementul si implementarea proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

2

A.1.1 Intalnirea echipei de management al proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

3

A.1.2 Organizarea echipei de management

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

4

A.1.3 Monitorizarea si raportarea stadiului implementării proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

5

A.1.4 Auditul proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

6

A2. Achizitia bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului

7

A.2.1 Stabilirea planului de achizitii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului

8

A.2.2 Pregătirea dosarelor de achizitii cu respectarea legislatiei în vigoare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului

9

A.2.3 Derulare procedurilor de achizitii.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului

10

A3. Informare si publicitate proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

11

A.3.1 Conceperea materialelor informative

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

12

A.3.2 Tiparirea/multiplicarea materialelor informative

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

13

A.3.3 Organizarea evenimentului de lansare a proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

14

A.3.4 Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

15

A.3.5 Promovarea proiectuluiti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

16

A.3.6 Organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului pentru diseminarea rezultatelor proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

17

A4 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de combatere a discriminarii persoanelor cu dizabilitatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

18

A.4.1 Pregatirea strategiei, a campaniei si a materialelor suport necesare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

19

A.4.2 Identificarea grupului tinta format din 240 angajati ai comunitatii locale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

20

A.4.3 Organizarea a 12 intalnirilor de informare si dezbatere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

21

A5. Furnizarea de servicii de informare,consiliere profesionala a persoanelor cu dizabilitati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

22

A5.1 Pregatirea materialelor suport pentru informare si consiliere

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

23

A.5.2 Selectia grupului tinta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

24

A.5.3 Furnizarea serviciilor de informarea si consiliere profesionala pentru 230 persoane cu dizabilitati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

25

A.5.4 Selectia a 210 persoane din grupul tinta care vor beneficia de furnizarea de programe de formare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

26

A6 Furnizarea de programe de formare a competentelor pentru ocupatii in domeniul social si alte domenii relevante

1

2

3

4

4  5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

27

A.6.1 Autorizarea partenerului ca furnizor de formare

1

2

3

4  5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

28

A.6.2 Desfasurarea programelor de formare profesionala

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

29

A.6.3 Evaluarea si certificarea participantilor la programele de formare profesionala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

30

Act 7 Formare profesionala si organizarea grupurilor de lucru pentru actori relevanti pe piata fortei de munca: adminstratia locala, angajati, angajatori, AJOFM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

31

Act 7.1 Organizarea unui curs de specializare in domeniul consilierii pentru 28 de angajati din adminstratia publica locala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

32

Act 7.2 Organizarea unui grup de lucru cu reprezentantii adminstratiei locale, angajatorilor, furnizorilor de medicina muncii, AJOFM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Solicitantului Partener naţional 1

 

 

Obiective specifice (ObS)

Activitatea

Resurse umane necesare (Solicitant - S /Partener - P) subcontractate

Resurse materiale existente

Resurse materiale achiziţionate

Rezultate propuse

Indicatori

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240angajati ai administraţiei publice locale

1

A1. Managementul si implementarea proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, S - Inspector Resurse Umane. P - Coordonator activitate. P - Inspector resurse Umane. P - Secretar

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate

16 fise post intocmite, 16 contracte, 8 rapoarte tehnico-financiare, 8 rapoarte de audit.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

2

A.1.1 Intalnirea echipei de management al proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, S - Inspector Resurse Umane. P - Coordonator activitate. P - Inspector resurse Umane. P - Secretar

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate

16 fise post intocmite, 16 contracte, 8 rapoarte tehnico-financiare, 8 rapoarte de audit.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

4

A.1.2 Organizarea echipei de management

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, S - Inspector Resurse Umane. P - Coordonator activitate. P - Inspector resurse Umane. P - Secretar

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate

16 fise post intocmite, 16 contracte, 8 rapoarte tehnico-financiare, 8 rapoarte de audit.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

5

A.1.3 Monitorizarea si raportarea stadiului implementării proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, S - Inspector Resurse Umane. P - Coordonator activitate. P - Inspector resurse Umane. P - Secretar

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate

16 fise post intocmite, 16 contracte, 8 rapoarte tehnico-financiare, 8 rapoarte de audit.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

6

A.1.4 Auditul proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, S - Inspector Resurse Umane. P - Coordonator activitate. P - Inspector resurse Umane. P - Secretar

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate

16 fise post intocmite, 16 contracte, 8 rapoarte tehnico-financiare, 8 rapoarte de audit.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

7

A2. Achizitia bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii

Birouri, calculatoare

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Multifunctionala, laptop si videoproiector

1 plan de achizitii, 4 achizitii

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

8

A.2.1 Stabilirea planului de achizitii

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii

Birouri, calculatoare

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Multifunctionala, laptop si videoproiecto

1 plan de achizitii, 4 achizitii

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

9

A.2.2 Pregătirea dosarelor de achizitii cu respectarea legislatiei în vigoare

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Multifunctionala, laptop si videoproiector

1 plan de achizitii, 4 achizitii

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

10

A.2.3 Derulare procedurilor de achizitii.

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii

Birouri, calculatoare.

Audit financiar extern.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Multifunctionala, laptop si videoproiector

1 plan de achizitii, 4 achizitii

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

11

A3. Informare si publicitate proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

12

A.3.1 Conceperea materialelor informative

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare.

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

13

A.3.2 Tiparirea/multiplicarea materialelor informative

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, S- Expert achizitii

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

14

A.3.3 Organizarea evenimentului de lansare a proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiarExpert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

15

A.3.4 Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

16

A.3.5 Promovarea proiectuluiti

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

17

A.3.6 Organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului pentru diseminarea rezultatelor proiectului

S - Manager Proiect, S - Responsabil financiar, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

2 conferinta de presa, 1 web site, 300 mape, 500 de pliante, 4 bannere, 500 afise, 300 pixuri.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

18

A4 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de combatere a discriminarii persoanelor cu dizabilitatii

S - Manager Proiect, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

12 intalniri de informare si constientizare realizata. Grup tinta identificat, 240 angajati ai comunitatii locale.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

19

A.4.1 Pregatirea strategiei, a campaniei si a materialelor suport necesare

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate, P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

12 intalniri de informare si constientizare realizata. Grup tinta identificat, 240 angajati ai comunitatii locale.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

20

A.4.2 Identificarea grupului tinta format din 240 angajati ai comunitatii locale

S - Manager Proiect, S - Inspector Resurse Umane. P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

12 intalniri de informare si constientizare realizata. Grup tinta identificat, 240 angajati ai comunitatii locale.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O1. Prevenirea si combaterea discriminarii si a steriotipurilor legate de persoanele cu dizabilitati in randul a 240 angajati ai administraţiei publice locale

21

A.4.3 Organizarea a 12 intalnirilor de informare si dezbatere

S - Manager Proiect,P - Coordonator activitate P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

12 intalniri de informare si constientizare realizata. Grup tinta identificat, 240 angajati ai comunitatii locale.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O2. Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabilitati

22

A5. Furnizarea de servicii de informare,consiliere profesionala a persoanelor cu dizabilitati

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

230 cu dizabilitati, consiliate si informate. 210 din persoanele cosiliate vor participa la cursuri de formare.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O2. Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabilitati

23

A5.1 Pregatirea materialelor suport pentru informare si consiliere

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

230 cu dizabilitati, consiliate si informate. 210 din persoanele cosiliate vor participa la cursuri de formare.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O2. Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabilitati

24

A.5.2 Selectia grupului tinta

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

230 cu dizabilitati, consiliate si informate. 210 din persoanele cosiliate vor participa la cursuri de formare.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O2. Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabilitati

25

A.5.3 Furnizarea serviciilor de informarea si consiliere profesionala pentru 230 persoane cu dizabilitati

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

230 cu dizabilitati, consiliate si informate. 210 din persoanele cosiliate vor participa la cursuri de formare.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O2. Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabilitati

26

A.5.4 Selectia a 210 persoane din grupul tinta care vor beneficia de furnizarea de programe de formare

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - Expert informare, P - 3 consilier si informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

230 cu dizabilitati, consiliate si informate. 210 din persoanele cosiliate vor participa la cursuri de formare.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O3.Formarea continua a 210 persoane cu dizabilitatia in vederea obtinerii unei calificari

27

A6 Furnizarea de programe de formare a competentelor pentru ocupatii in domeniul social si alte domenii relevante

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

Suporturi de curs realizate. 3 Autorizatii obtinute. 210 participante la curs de formare. 158 de persoane certificate.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O3.Formarea continua a 210 persoane cu dizabilitatia in vederea obtinerii unei calificari

28

A.6.1 Autorizarea partenerului ca furnizor de formare profesionala

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

Suporturi de curs realizate. 3 Autorizatii obtinute. 210 participante la curs de formare. 158 de persoane certificate.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O3.Formarea continua a 210 persoane cu dizabilitatia in vederea obtinerii unei calificari

30

A.6.2 Desfasurarea programelor de formare profesionala

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

Suporturi de curs realizate. 3 Autorizatii obtinute. 210 participante la curs de formare. 158 de persoane certificate.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O3.Formarea continua a 210 persoane cu dizabilitatia in vederea obtinerii unei calificari

31

A.6.3 Evaluarea si certificarea participantilor la programele de formare profesionala

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate , P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

.Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

Suporturi de curs realizate. 3 Autorizatii obtinute. 210 participante la curs de formare. 158 de persoane certificate.

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O4. Dezvoltarea competentelor pentru 28 de persoane, resurse umane din adminstratia publica locala privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilitati si familiile acestora.

32

Act 7 Formare profesionala si organizarea grupurilor de lucru pentru actori relevanti pe piata fortei de munca: adminstratia locala, angajati, angajatori, AJOFM

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate ,P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare, P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

28 persoane formate ca si consilieri vocationali

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O4. Dezvoltarea competentelor pentru 28 de persoane, resurse umane din adminstratia publica locala privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilitati si familiile acestora.

33

Act 7.1 Organizarea unui curs de specializare in domeniul consilierii pentru 28 de angajati din adminstratia publica locala

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate P - 4 formatori

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

28 persoane formate ca si consilieri vocationali

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.

O4. Dezvoltarea competentelor pentru 28 de persoane, resurse umane din adminstratia publica locala privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilitati si familiile acestora.

34

Act 7.2 Organizarea unui grup de lucru cu reprezentantii adminstratiei locale, angajatorilor, furnizorilor de medicina muncii, AJOFM

S - Manager Proiect, P - Coordonator activitate ,P - Expert comunicare si pr, P - Expert informare

Birouri, calculatoare, multifunctionale, sala de formare dotata capacitate 28 locuri.

Editare/tiparire materiale informare si publicitate (300 Pliante,500 Mape.,50 afise, 4 bannere, 300 de pixuri.Consumabile

28 persoane formate ca si consilieri vocationali

210 -participanţi la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilităţi. 230 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piaţa muncii. 158 participanţi la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obţin certificare.