Egalitate de sanse

Mareste caracterele

Respectarea principiului egalitatii de sanse va fi asigurata atat in ceea ce priveste identificarea/selectia grupului tinta prin promovarea unei politici de informare si metodologii de recrutare si selectie clare si transparente care asigura participarea fara discriminare, la activatile proiectului cat si in ceea ce priveste echipa de management. In selectia grupului tinta principiul egalitatii de sanse va fi respectat prin oferirea accesul egal al oricaror persoane indeiferent de etnie, varsta, sex la programele oferite. Astfel din totalul de 230 persoane care formeaza grupul tinta minim 100 vor fi femei, contribuind astfel la cresterea gradului de ocupare si incluziune sociala a acestora. Activitatile proiectului propun in cadrul sesiunilor de informare si constientizare si module legate de tema egalitatii de sanse. Principiul nediscriminarii si tratamentului egal al operatorilor economici va fi respectat si in organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica din cadrul proiectului, in conformitate cu OUG 34/2006.Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in ceea ce priveste echipa proiectului, din care vor face parte 100 femei. In managementul proiectului se va tine cont de aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca, formare profesionala si promovare (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). In acest mod egalitatea de sanse va fi respectata atat in selectarea echipei care va participa la implementarea proiectului cat si in selectarea membrilor grupului tinta.

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...