Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE”

Mareste caracterele

ID Partener

40560

Denumire organizaţie

Asociatia Centrul de Resurse si Formare in Profesiuni Sociale (CRFPS) “PRO VOCATIE”

Cod de înregistrare fiscală

14473033

Număr de înregistrare în registrul comerţului

-

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

71/22.08.2006

Anul înfiinţării

2002

Adresa poştală

Str. Dornei Nr. 53, Sector 1, Bucuresti, Romania

Persoana de contact

Jurcan Georgeta Rafila - Presedinte

Descrierea activităţii partenerului, relevantă pentru acest proiect

CRPFS Pro Vocatie este o organizatie neguvernamentala, infiintata in 2002 care din 2003 este Centru de evaluare a comp prof si furnizor de formare prof in domeniul social, autorizat de catre ANC. Pana in prezent a creat o retea de colaboratori formatori si evaluatori pt a dezvolta cursuri la nivel national. Reteaua de formatori si evaluatori are un numar aprox de 60 pers. Orasele in care a realizat cursuri de formare si evaluari in conditii reale de munca pentru un nr de peste 5000 de pers, cu predilectie din DGASPC, sunt: Buc, Ct, Is, Tm, Bc, Sm, Sv, Cj, Bn, Mm, Vl, Ph, Br, Sb, Ms, Tl, Gr, Ar, Nt. Principalele act ale Pro Vocatie sunt: Evaluari de comp.prof in conditii reale de munca in baza standardelor ocupationale pt ocupatiile: asistent maternal, lucrator social, asistent personal al pers.cu hand. grav, formator, infirmiera, manager proiect, expert local pe prob. romilor, inspector resurse umane, ingrijitor la domiciliu, consilier vocational, educator specializat, operator prestatii sociale, supraveghetor de noapte servicii sociale; Programe de formare prof pt urmat ocupatii: Administrator pensiune turistica Calif, COR 512113/ 515203; Antreprenor in ec sociala, specializare, COR 121032/ 112032; Asistent maternal Perfectionare, COR531201; Asistent Medical Comunitar specializare, COR 322107; Baby Sitter initiere Cod COR 531103; Compentențe antreprenoriale Specializare; Competente informatice Initiere; Consilier vocational Specializare; COR 241222; Educator specializat (Initiere) COR 513105; Expert local pe prob romilor Calificare, COR 423121; Facilitator de dezvoltare comunitară Specializare , COR 346004; Impletitor de nuiele Perfectionare, COR 472403; Ingrijitor la domiciliu Initiere, COR 532204; Inspector resurse umane Calificare COR 342332; Manager proiect Specializare, COR 241919; Mediator sanitar Calificare, COR 513921; Mediator școlar Calificare, COR 334010; Pedagog de recuperare Initiere, COR 333003; Elab de standarde ocupationale pentru ocupatiile: asistent maternal, lucrator social, asistent personal al persoanei cu handicap grav, infirmier, mediator sanitar, facilitator de dezvoltare comunitara. Partenerul are experienta bogata in domeniul formarii profesionale si a validarii rezultatelor invatarii anterioare, fiind centru de evaluare a comp.cu precadere in dom. social, fiind primul centru de evaluare a competentelor in domeniul social autorizat de catre ANC. În anul 2011, CRFPS Pro Vocatie se autorizeaza ca centrul de informare si consiliere de catre AJOFM Buc si incepe dezvoltarea departamentului de consiliere vocationala, dezvoltand propriile instrumente de evaluare. Partenerul a elaborat standarde ocupationale pentru urmatoarele ocupatii: lucrator social, infirmiera, asistent personal al persoanei cu handicap grav, mediator sanitar si expert local pe probl. romilor, facilitator de dezvoltare comunitara, consilier vocational. In urma prospectarii si analizei pietei muncii, partenerul a realizat demersurile pentru a introduce in COR ocupatii cerute pe piata muncii, respectiv: consilierul vocational. Partenerul a facut demersuri pentru introducerea in nomenclatorul calificarilor urmatoarele ocupatii: educator specializat, operator prestatii sociale, supraveghetor de noapte servicii sociale. Partenerul a derulat de la infiintare si pana in prezent un numar de 7 proiecte cu finantare neramb prin programele PHARE, a derulat in calitate de solicitant un proiect finantat din FSE, 4 proiecte derulate in parteneriat si 4 proiecte transnationale derulderulate in parteneriat și in derulare un proiect in calitate de solicitant pe linia 5.2.. Consideram ca partenerul are deosebita experienta in domeniul proiectului prin numeroasele proiecte de formare si evaluare derulate si prin contractele incheiate cu succes cu institutii publice si private. Partenerul are experienta in lucrul cu grupuri vulne deruland proiectele de form si eval pt persoane angajate in institutii de protectie soc de la nivel national

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Proiecte incheiate: 1. „Formarea Lucratorilor Sociali Stradali din Buc”. 2002, UNICEF, Rom: elaborarea Standardul pentru Lucrator Social, formarea a 29 de lucratori sociali din cadrul DPDC – urilor din Buc, elab curriculei si a manualului lucrat social. 2. „Formarea si Certif Formatorilor si a Lucrat Sociali Stradali din Buc, Is, Ct, Tm” 2003, UNICEF, Rom: evaluarea si certif ca lucrat sociali a 45 specialisti din Ct, Tm, Is. 3. „Eval si certif ingrijitorilor la domiciliu pentru pers varstnice din Br si Gl”. Scoala Lois Pasteur Br RICOP, 2003: 30 de pers evaluate si certif ca ingrijitori la domiciliu. 4. „Formarea personalului din cadrul DGPC BC si elab standardului pentru ocup de asistent maternal”, UNICEF in Rom, 2005: evaluarea si certif a 40 lucratori sociali, a 80 asistenti maternali, Elaborarea standardului de asistent maternal. 5. „Formarea asistentilor personali, a formatorilor si a evaluatorilor de compet prof”. ANPPH, 2005: formarea, eval si certif a 100 asistenti personali, a 10 formatori si a 5 evaluatori de competente prof, elab si validarea standardului pt asistentul personal al pers cu handicap grav. 6. „Valoare si demnitate” Buc, sector 2, PHARE 2006: 344 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav au fost formati, evaluati si certificati. 7. ”Recunoasterea rezultatelor invatarii” Phare, Jud If, 2008: Crearea Centrului de evaluare Romanicriss, formarea, eval si certif a 20 evaluatori si a 100 mediatori sanitari de etnie roma. 8. POSDRU/20/1.4/G/31659. Obiectivul general al proiectului: sustinerea abordarii invatarii pe tot parcursul vietii prin dezv unei retele de evaluatori in dom social in cadrul procesului de dezv institutionala a Centrului de Evaluare C.R.F.P.S. Pro Vocatie. Durata de implem a proiectului: 24 luni (1 oct. 2009 – 30 sept. 2011). 9. POSDRU/70/6.2/S/30873. Obiectivul general al proiectului este sprijinirea incluziunii sociale a populatiei de romi din Rom prin consolidarea sistemului formal de reprezentare a problematicii comunitatilor de romi la nivelul administratiilor publice locale. Durata de implem a proiectului: 24 luni (sept. 2009 – aug. 2011). 10. POSDRU/71/6.3/S/23848. Obiectiv: Promovarea activa a principiului egalitatii de sanse prin intermediul combaterii violentelor fizice si psihologice exercitate asupra femeilor la locul de munca, in contextul in care in ultimii ani, in Europa mobbing-ul a atins dimensiuni sociale semnificative, devenind o problema sensibila in cadrul organizarii muncii. Durata de implem: 36 de luni. (iul. 2009 – iul. 2012). 11. POSDRU/83/5.2/S/55695. Obiectivul prin al proiectului: cresterea accesului pe piata muncii, in act non-agricole, al pers care traiesc in mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin imbunat calitatii resurselor umane si prin furnizarea de servicii de sprijin integrate. 12. Proiect POSDRU/84/6.1/S/49167 Scop: cresterea gradului de integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati. Partener. Perioada de implem: 24 de luni (iun. 2010 – mai 2012); 13. POSDRU/97/6.3/S/54973. Scop: Promovarea activă a principiului egalității de șanse prin intermediul combaterii violențelor fizice și psihologice exercitate asupra femeilor la locul de muncă. Partener. Perioada: dec 2010 – nov 2013. 14. POSDRU/96/6.2/S/62129 Contract de servicii ,, formare profesionala manager de proiect’’ – mar-sept 2011; POSDRU/110/5.2/G/87564. Scop: Cresterea si dezvoltarea capitalului uman prin implementarea la nivelul judetului Dolj a unui program integrat de informare, consiliere, formare profesionala si promovare pe piata muncii Perioada: ian 2012-dec 2013; 15. POSDRU/110/5.2/G/88395 - Obiectiv general al proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii resurselor umane in zona rurala din regiunea N-V in vederea facilitarii accesului in act non-agricole pentru integrarea acestora pe piata muncii, solicitant. Perioada: mai 2012 – apr 2014.

Activitatea/activităţile din cadrul proiectului în care este implicat

A1. Managementul si implementarea proiectului A.1.1 Intalnirea echipei de management al proiectului. A.1.2 Organizarea echipei de management A.1.3 Monitorizarea si raportarea stadiului implementării proiectului A.1.4 Auditul proiectului A3. Informare si publicitate proiectului A.3.1 Conceperea materialelor informative A.3.2 Tiparirea/multiplicarea materialelor informative A.3.3 Organizarea evenimentului de lansare a proiectului A.3.4 Dezvoltarea si intretinerea paginii web a proiectului A.3.5 Promovarea proiectului A.3.6 Organizarea unei conferinţe de finalizare a proiectului pentru diseminarea rezultatelor proiectului A4 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de combatere a discriminarii persoanelor cu dizabilitati A.4.1 Pregatirea strategiei, a campaniei si a materialelor suport necesare A.4.2 Identificarea grupului tinta format din 240 angajati ai administratiei locale A.4.3 Organizarea a 12 intalnirilor de informare si dezbatere. A5. Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala a persoanelor cu dizabilitati A5.1 Pregatirea materialelor suport pentru informare si consiliere A.5.2 Selectia grupului tinta A.5.3 Furnizarea serviciilor de informarea si consiliere profesionala pentru 230 persoane cu dizabilitati A.5.4 Selectia a 210 persoane din grupul tinta identificat care vor beneficia de furnizarea de programe de formare A6 Furnizarea de programe de formare a competentelor pentru ocupatii in domeniul social si alte domenii relevante A.6.1 Autorizarea partenerului ca furnizor de formare profesionala A.6.2 Desfasurarea programelor de formare profesionala A.6.3 Evaluarea si certificarea participantilor la programele de formare profesionala Act 7 Formare profesionala si organizarea grupurilor de lucru pentru actori relevanti pe piata fortei de munca: adminstratia locala, angajati, angajatori, AJOFM Act 7.1 Organizarea unui curs de specializare in domeniul consilierii pentru 28 de angajati din adminstratia publica locala Act 7.2 Organizarea unui grup de lucru cu reprezentantii adminstratiei locale, angajatorilor, furnizorilor de medicina muncii, AJOFM

Tipul partenerului

Partener naţional

Regiune/Ţara

Bucureşti-Ilfov

Anul n*-2

 

Număr mediu de angajaţi

8

Cifra de afaceri

1298235

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

-1192915

Pierderea exerciţiului financiar (conform bilanţului)

 

Anul n*-1

 

Număr mediu de angajaţi

12

Cifra de afaceri

4015592

Profitul net al exerciţiului financiar (conform bilanţ)

666340

Pierderea exerciţiului financiar (conform bilanţului)

 

Categoria de parteneri eligibila

 

 

Cooperative sociale, asociaţii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul proiectului?

DA

 

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...