Informatii esentiale despre proiect accesibile potentialilor beneficiari

Mareste caracterele

DESPRE PROIECT
Proiectul O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂȚII PRIN CALIFICARE PE PIAȚA MUNCII  este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 6 şi ale Domeniului Major de Intervenție 6.2., având  ca obiectiv general dezvoltarea competentelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii gradului de integrare pe piața muncii.

Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește:
•    Prevenirea si combaterea discriminării si a stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități în rândul a 240 angajați ai administraţiei publice locale
•    Promovarea serviciilor integrate de informare, consiliere si formare profesionala pentru 230 de persoane cu dizabiliăți
•    Formarea continua a 210 persoane cu dizabilități in vederea obținerii unei calificări
•    Dezvoltarea competentelor pentru 28 de persoane, resurse umane din administrația publică privind metode de lucru cu persoanele cu dizabilități si familiile acestora.
Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în regiunea București-Ilfov.

CE OFERA?
•    Informare
•    Consiliere
•    Formare profesionala

CINE POATE BENEFICIA?
Grupul țintă este reprezentat de 230 de persoane cu dizabilități din regiunea București-Ilfov, care vor participa la acțiuni de informare, consiliere, calificare și 240 de angajați ai administrației publice locale, din care 28 vor fi beneficiari ai activității de formare în domeniul consilierii vocaționale.

REZULTATE AȘTEPTATE
•    240 de angajați ai administrației publice informați despre discriminare și stereotipuri legate de persoanele cu dizabilități
•    230  persoane cu dizabilități informate și consiliate
•    210  persoane cu dizabilități formate
•    minim 158 de persoane cu dizabilități certificate
•    28 de angajați din cadrul administrației publice locale formați in domeniul consilierii vocaționale
•    un grup de lucru pentru inserția profesională a persoanelor cu dizabilități.

CINE IL IMPLEMENTEAZĂ?
Direcția  Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE.

OCUPAȚII VIZATE
Cursurile oferite vor fi stabilite în funcție de necesitatea de calificare la nivel de grup, sursa de informații fiind planurile individuale de dezvoltare. Vor fi vizate ocupații din domeniul social și din alte domenii relevante.

DESPRE DIPLOMA
Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Muncii Protecției Sociale, Familei și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerului Educaţiei Naționale, prin Autoritatea Națională pentru Calificări.

UNDE SE ORGANIZEAZA CURSURILE?
Cursurile se vor organiza, de regulă, în București, dar în funcție de solicitări vor putea fi organizate și în locațiile din regiunea București-Ilfov.

CAND SE ORGANIZEAZA CURSURILE?
Cursurile  se vor derula începând cu luna aprilie 2014, până în luna septembrie 2015.

SE ASIGURA LOC DE MUNCA?
Se va crea un grup de lucru pentru a facilita legătura cu angajatorii și pentru a  identifica cele mai adecvate soluții si trasee de inserție profesională pentru persoanele cu dizabilități. 

Versiune audio

 

Intrati in sectiunea audio a siteului unde puteti asculta materialele publicate. Fiecare material poate fi activat prin simpla apasare a butonului play.

 

Mai mult...